HOSTRUP SENIOR
Vildís Hallsdóttir & Eivind Bo Sørensen
KALENDER 
Pensionistforeningen har - med hjælp fra Calle (tidligere købmand i Jejsing og ejer af flere grænsebutikker) og borgerforeningen - skaffet en HJERTESTARTER til Jejsing. Den er placeret i bryggerset med 24 timers adgang på adressen:
Hostrupvej 33 (SJ Rooms)

Til møderne i Æ’Kirkkro vil bordene være dækket med duge og service,
og der kan købes kaffe og kage formedelst kr. 20,00, hvis andet ikke er nævnt.

Medlemmer fra andre pensionistforeninger er velkomne til vore arrangementer.
Unnenlaug
Hver den første onsdag i måneden fra august til og med juni.
2015: 8. april (påskefrokost hos Vildís/Eivind) - 6. maj - 3. juni.
Unnenlaug er for dem der har lyst til hygge, at lave mad og spise sammen. Tilmelding til Lis Mølgaard tlf. 7473 4324 eller Willy tlf. 3056 4536 senest mandagen før.
Vi mødes ca. kl. 10:30-13:00 på Jejsing Friskole.
Stolegymnastik - hver tirsdag fra kl. 10-11, på Jejsing Friskole.
Følger skoleåret og dets ferier.
EDB undervisning - hver tirsdag kl. 14-16 på Jejsing Friskole.
AFLYST INDTIL VIDERE PGA. SYGDOM
Følger skoleåret og dets ferier.
Tilmelding til Anna Petersen tlf.: 7473 4384
Torsdag d. 20. august 2015 kl. 15:00 Spil og grill
Vi mødes ved Jejsing Forsamlingshus til en sjov og hyggelig eftermiddag. Grillen vil være klar kl. 18:00
Pris for grill-menu kr. 60,- eksklusive drikkevarer, der kan købes for kr. 5,- pr. genstand.
Tilmelding af hensyn til indkøb senest 12. august til Anna på tlf. 7473 4384 eller Willy tlf.: 3056 4536.
Tirsdag d. 8. september 2015 kl. 14:00
Samkørsel i egne biler fra Forsamlingshuset kl. 13:00
Besøg hos Hedelam (se www.hedelam.dk) Nørrehedevej nr. 27, 6780 Skærbæk. Her fortælles om årets gang på en fårefarm. Vi ser får og lam, og vi ser hyrdehunde i arbejde.
Kaffe/the med kage kan købes for kr. 30,-
På hjemturen gør vi holdt hos Øster Højst Kro og får dagens middag til kr. 53,- eksl. drikkevarer.
TIDLIGERE AKTIVITETER 

- NYT SIDEN SIDST -

Søndag 23. august 2015 - klik her for fotos
Torsdag d. 20-8, afholdt Hostrup Seniorer igen spil og grill i det skønneste sommervejr. Der blev spillet forskellige spil, blandt andet  krolf, kongespil,  dart etc.  Humøret var - som altid - højt, og der var en dejlig stemning.  Herefter stod den på pølser fra grill, og forskellige slags salater, vi sluttede af med kaffe og kager.
Med venlig hilsen
Ulla
11. juni 2015 - klik her for fotos
Hostrup Seniorer havde samlet over 60 medlemmer til frokost i teltet på festpladsen ved Jejsing Friskole.
De havde en dejlig dag med god mad og hygge.
10. juni 2015 - klik her for at se fotos
Onsdag den 20. maj tog 28 friske Hostrup Seniorer på en heldagstur med bus til Hamburg.
Vi var på en gyngende havnerundfart, hvor vi fik set en del og derefter tog vi en lille bustur rundt i byen.
Hovedattraktionen var Miniatur Wunderland,  hvor vi sagtens kunne få 3 timer til at gå - det er bare så fantastisk at se.
På hjemturen holdt vi i Bad Bramstedt hvor vi fik en dejlig middag.
Da det hele var forsinket på grund af vejarbejde og banestrejke, var vi trætte men også glade efter en stor oplevelse. Vi var hjemme kl. 22,30

Mvh Anna

18. april 2015 - klik for fotos
Hostrup Seniorers Krolf-afdeling har taget sagen i egen hånd, da kommunen ikke vil slå græsset på krolf-banen.
Arne, Hans og Kurt i flot formationskørsel sørger for det nødvendige!
11. april 2015 - klik her for fotos
Hostrup Seniorer var på årets tulipanrejse til Holland i tidsrummet 29. marts til 02. april.
Det blev en fin tur det hårde vejr til trods. Turen bød naturligvis på masser af blomsteroplevelser.

Fotos: Lis Skriver

Let forkortet referat fra Hostrup Seniorers Generalforsamling 2015

Generalforsamling afholdt tirsdag den 13. januar 2015 i Jejsing Forsamlingshus.
 
Formanden bød 62 medlemmer velkommen.
Derefter sang vi (Vor sol er bleven kold ) efterfulgt af kaffe med boller, kage og småkager.
 
Inden generalforsamlingens start mindedes vi vort afdøde medlem, Katrine Pedersen,  Jejsing:
"Et lys gik ud – et liv er endt,
På himlen blev en stjerne tændt.
Vi bøjer vort hoved for dødens magt,
Og lover mens dagene rinde,
Skal æret være dit navn, og æret være dit minde.
 
Dagsorden:
Valg af dirigent:Thue Friedrichsen blev valgt.
 
Valg af stemmetællere:  Hans Petersen og Jens Berndt blev valgt
 
Formanden aflagde beretning, som blev godkendt
 
Kassereren aflagde beretning:
Der blev stillet spørgsmål til  gaver/tilskud et beløb på  18.400,00 kr. i hvilket der er gaver fra vores jubilæum.
2 gavekort lydende på 250,00 og 300,00 er ved en fejl ikke blevet registreret, kommer med i næste regnskab.
Regnskabet blev vedtaget med 34 for, 6 imod , 22 hverken for eller imod.
 
Indkomne forslag: Ingen.
 
Valg- på valg var:
Formand, Marie Jensen, modtog ikke genvalg.
Næstformand, Anna Petersen, modtog genvalg.
Kæthe Jønsson, modtog genvalg.
Willy Poulsen, modtog genvalg.
Hans Chr. Rasmussen blev foreslået fra gulvet, sagde ja, og blev valgt.
 
Valg af suppleanter:
På valg er :
1. suppleant, Anna M. Poulsen,  modtog genvalg.
2. suppleant, Lis Skriver  modtog genvalg.
Afstemning om 1. og 2. suppleant. Forblev som det var.
Valg af revisorer:
Martin Poulsen modtog ikke genvalg
Revisor  suppleant,  Hanne Brodersen blev valgt.
Valg af revisor suppleant: Willy Niemann  blev valgt.
 
Eventuelt:
Forslag til udflugter og foredrag.
Der blev foreslået udflugtssteder. Behandles af bestyrelsen.
Der blev opfordret til et besøg på vores bogcafé.
 
Konstituering af den ny bestyrelse:
Formand: Willy Poulsen
Næstformand: Anna Petersen
Sekretær: Anna Petersen
Kasserer: Per Kristiansen
PR-medlem: Ulla Hansen
EDB, Krolf, Stolegymnastik:  Anna Petersen
Den endelige konstituering bliver foretaget ved et møde den 23. januar 2015, da der kommer ændringer.
 
Den ny formand takkede for valget og bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, og revisor suppleanter
 
Marie Jensen takkede bestyrelsen for godt samarbejde.
 
Efter generalforsamlingen blev der spillet banko til medbragte pakker.
 
Det hele blev afsluttet med lækre Gule Ærter og alt tilbehør, til en pris af 50 kr.
Afgående formand Marie Jensen fik blomster og gave af næstformand Anna Petersen.
Tirsdag den 13. januar 2015
GENERALFORSAMLING - klik her for fotos

Generalforsamling blev afholdt i Jejsing Forsamlingshus kl. 14:30 med mere end 60 deltagere.
Marie Jensen afgik fra formandsposten, idet hun ønskede at træde tilbage som menigt medlem og overlade roret til yngre kræfter. Marie Jensen modtog blomster og ros samt højlydte klapsalver fra generalforsamlingen.
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamling med Willy Poulsen som den nye formand.
Referat følger, når det er klar.
Den nye formand, Willy Poulsen, præsenteres af næstformand Anna Petersen, der har godt fat i nakken på ham!
Torsdag 27. november 2014
I Den Jyske Sparekasse fik formand Marie Jensen og næstformand Anna Petersen overrakt en dejlig check af afdelingsleder Johnny Vestergaard Jensen: 5.000 kroner - det luner i pensionistforeningens kasse.
Hostrup Seniorer var indstillet til dette af en anonym borger for et højt aktivitetsniveau og gode initiativer.
Mange tak til den anonyme!
Tirsdag 04. november 2014 - klik her for fotos

Treogtyve medlemmer af Hostrup Seniorer på sygehuset!
 
Men de fejlede nu ikke noget - de var på rundvisning på Tønder Sygehus tirsdag den 4. november for at se og høre, hvad der er sket dér, efter beslutningen om at lukke Tønder Sygehus.
Det er en total misforståelse at tro, at Tønder Sygehus er lukket - det er det IKKE! Det har et areal på 16.000 kvadratmeter, hvoraf kun 400 er ubenyttede.
 
Det er bemandet med et dygtigt og sagkyndigt personale, der hver for sig er i stand til at gøre livet lettere for dem, som har brug for det. Der er daghospital i diverse specialer, røntgengafdeling, CT-scanner, MR-scanner, laboratorium, lægekonsultationer, skadeklinik, endoskopi, øjenlæger, halslæger, ørelæger, hudlæger, fysioterapi, ergoterapi og mere - sågar er sprogskolen flyttet hertil!
Og så kan man forresten få udmærket "Dagens ret" i cafeteriet!
 
Tak til sygeplejerske Jonna Bruhn for fin information og rundvisning!
Tirsdag 14. oktober 2014 - klik her for fotos
Forhenværende journalist ved blandt andet Jyske Vestkysten og BT, Flemming Nielsen, holdt foredrag i æ'Kirkkro "Man i e'tyn - å kuen i e'balle" for Hostrup Seniorer.
Det blev til mange gode grin og kommentarer, da Flemming prøvede seniorernes færdigheder i sønderjysk, fortalte om sine oplevelser som journalist med interviews af kendte personer: skuespillere, kriminelle, politikere og det danske kongehus.
Flere mere eller mindre sandfærdige historier/fortællinger og vitser blev det også til.
Som altid blev der startet og sluttet med en sang passende til årstiden.
Mandag 25. august 2014 - tryk her for fotos
Fællestur til Djævleøen med pensionisterne fra Skærbæk.
En interessant og oplevelsesrig tur - og også lidt anstrengende.
Tekst på de enkelte fotos.
Tirsdag 12. august 2014 - tryk her for fotos
Hostrup Seniorer spillede og grillede

Tirsdag den 12. august var en dag med vand og blæst efter en tordnende nat.
Det planlagte Krolf og Stigespil, som foregår udendørs blev erstattet af diverse indendørs aktiviteter med forskellige kort- og brætspil, anekdoter, skålinger og skålsange i højt humør.
Ved 18-tiden var grill-mestrene klar med pølserne fra slagteren i Kvickly. Pølserne blev ledsaget af forskellige hjemmelavede kartoffelsalater og andet tilbehør.
Der afsluttedes med kaffe til dem, der havde lyst til det - ellers kunne man selvfølgelig nøjes med en øl og en dram!
Dagens aktiviteter sluttede først ved 20-tiden, og 55 pensionister fra Hostrup Seniorer havde haft en dejlig dag.
Onsdag 03. juli 2014 - klik for fotos
Sommerkrolf - herligt!
Torsdag 14. juni 2014 - klik for fotos
Pensionistfrokost i teltet på festpladsen.
Immer herlich!
Torsdag 12. juni 2014
Så er det i dag kl. 11:30!
Pensionistfrokost i teltet på festpladsen!
Onsdag 04. juni 2014 - klik her for fotos
Æ'Unnenlaug havde sidste træf inden sommerferien.
Dagens ret var karbonader med grøntsagsstuvning og nye kartofler, efterfulgt af koldskål med kammerjunkere.
Og igen smagte det herligt.
Madmor Lis Mølgaard blev begavet af æ'Unnenlaug og takket for tålmodighed og kærlig omsorg.
Vi ses igen onsdag den 3. september til mørbradgryde!

Æ'Unnenlaug havde sidste træf inden sommerferien.
Dagens ret var karbonader med grøntsagsstuvning og nye kartofler, efterfulgt af koldskål med kammerjunkere.
Og igen smagte det herligt.
Madmor Lis Mølgaard blev begavet af æ'Unnenlaug og takket for tålmodighed og kærlig omsorg.
Vi ses igen onsdag den 3. september til mørbradgryde! :)
Onsdag 21. maj 2014 - klik for fotos
Sikke en dejlig dag vi fik:
Samkørsel fra Jejsing Forsamlingshus kl. 13:30 ad snedige småveje til Østerende 13 i Ballum, hvor Ruth og Christian Lorenzen tog imod os på Klægager, en smuk og nænsomt restaureret firelænget marskgård.
Klægager har flere funktioner, blandt andet D&D eller Dyne og Davre - og god sønderjysk omskrivning af B&B eller Bed and Breakfast. Desuden ferieophold i rolige omgivelser, kurser for mindre virksomheder. MEGET HYGGELIGT!
Ruth fortalte om indretning og om Sønderjysk Kaffebord, som vi fik smagsprøver fra samt kaffe og te serveret i smukke samlekopper.
Christian fortalte om gårdens historie, om sin opvækst og om sin Ruth, som kom cyklende forbi - og så sprang kæden af! Han kunne fortælle mange finurlige ting, og han er en gevaldigt god fortæller. Slutter gerne af med at sige, at hvis det er løgn, hvad han har fortalt, så er det godt fundet på!
Ruths og Christians søn, Jannik, der spillede Allan i filmen "Kunsten at græde i kor", opholder sig i øjeblikket i Ungarn, hvor han er med i indspilningen af en ny film, der handler om 9. april 1940.
Christians far var digegreve, men den titel har han ikke selv - man skal nemlig være fyldt 60 år og veje over 100 kilo. Christian er fyldt 60, men har mangler lidt i vægt!
Efter flere interessante fortællinger var der rundvisning i hele herligheden.
Det er et pragtfuldt sted, som man får lyst til at besøge igen!
Tak for en dejlig oplevelse!
Derefter gik turen ad diverse omveje og strand- og slusebesøg til Højer, hvor aftensmaden blev indtaget på restaurant æ'Lammskind.  En kæmpestor dansk bøf med løg. Snakken den gik, og ingen kom sultne hjem.
Sikke en dejlig dag vi fik!
Klægager har egen hjemmeside: http://klaegager.dk/default.asp

/Eivind

Onsdag 07. maj 2014 - klik for fotos
æ'Unnenlaug i dag:
Gazpacho, Hamburgerryg med spinat, kaffe og flødeskumsboller - uhm!
Tirsdag 08. april 2014 - klik for fotos
Hostrup Seniorer mødtes i æ'Kirkkro til et foredrag om kost og ernæring med Klinisk Diætist Anita Rostgaard Andersen.
Det blev en meget inspirerende eftermiddag med masser af information omkring kost, ernæring og motion. Anita fortalte i en let forståelig tone og kom især ind på, hvordan det er, når man er over 60 år. Der blev stillet masser af spørgsmål til Anita, og hun kom med nogle rigtigt gode svar. Og dejligt var det, at hun ikke kom med frelste og firkantede meninger.
Forslag til en sammensætning af kost fik vi også - og det gav god mening.
Anita forhørte sig om seniorernes fysiske aktivitetsniveau og blev ganske imponeret: Der er aktiviteter i: Stavgang, golf, krolf, stolegymnastik, svømning og flere discipliner.
Anita uddelte diverse brochurer om kost, motion, forbrænding og opskrifter.
Det var en rigtig god og informationsrig eftermiddag - tak for den!
08. april 2014 - klik for fotos
I dag havde vi den sidste omgang stolegymnastik i sæsonen.
Karin Knudsen blev behørigt takket og fejret af de trofaste deltagere.
Næste gang bliver tirsdag 02. september.
02. april 2014 - klik for fotos
Æ'Unnenlaug fejrede tidlig påske med en dejlig frokost.
14 deltagere havde en dejlig eftermiddag med både snik og snak - tak fordi I kom!

Æ'Unnenlaug fejrede tidlig påske med en dejlig frokost.
14 deltagere havde en dejlig eftermiddag med både snik og snak - tak fordi I kom! :)
Tirsdag den 11. marts 2014 - klik her for fotos
Jæger / Livrist / Minerydder
Hostrup Seniorer havde besøg i æ'Kirkkro af Torben Uhrenholt Madsen, der fortalte om sit liv som jægersoldat, livrist hos Hendes Majestæt Dronning Ingrid - og som minerydder i flere lande.
 
Torben fortalte om aspirantforløbet og den efterfølgende uddannelse i Jægerkorpset. Jeg skulle hilse og sige, at det ikke er for tøsedrenge. Selv var jeg, referenten, én måned på aspirantforløbet, hvorefter jeg bad om at komme tilbage til mit eget regiment. Det var skis'me for hårdt til mig!
De udsendelser, der er vist på TV tidligere, viser forløbet ganske autentisk. Kun de hårdeste såvel fysisk som psykisk kommer igennem!
 
Torbens tid som livrist hos Hendes Majestæt Dronning Ingrid varede 11 år. Ifølge Torben er en livrist en alt-mulig-mand, bare lidt finere! Så de mandlige deltagere fra Hostrup Senior gik hjem med rank ryg og næsen i sky - nu er vi nemlig livrister!
Torben fortalte om små morsomme episoder fra sin tid ved hoffet, og det var morsomt at komme lidt om bag kulisserne. Det var tydeligt, at Torben befandt sig vel som alt-mulig-mand ved hoffet og var meget glad for HM Dronning Ingrid. Hun var et rigtig sødt menneske at arbejde for. Hende så han meget op til - både som arbejdsgiver og som menneske.
 
Minerydderen Torben fik en uddannelse hos Danish Demining Group og blev sendt til flere lande i Afrika, Mellemøsten og Østen. Han var ikke bange i disse jobs, for så havde han ikke kunnet klare dem - og med hans baggrund som jæger er han nok heller ikke sådan lige at skræmme. Men det var da godt nok nogle barske oplevelser, syntes medlemmerne af Hostrup Seniorer.
 
Formand Marie Jensen takkede Torben for hans beretninger om et spændende liv, og deltagerne gik hjem en oplevelse rigere.
 

/EBOS

05. marts 2014 - klik for fotos
Æ'unnenlaug samledes og fremstillede forloren hare og fastelavnsboller.

Det smagte himmelsk - igen-igen!   
DanskeSeniorers Nyhedsbrev
27. januar 2014
 
Så er der nyt fra Danske Seniorer
I dette nyhedsbrev kan du læse om:
* Mødet med Retsudvalget d. 23. januar
* Den lille gule håndbog ”Pensionist eller efterlønsmodtager 2014” er på gaden nu
* Danske Seniorer har været til møde med socialminister Annette Vilhelmsen
* Nye ”Spilleregler” for samarbejde mellem frivillige og kommunerne
* Info-møder om digital post - invitation fra Digitaliseringsstyrelsen
* Kredsgeneralforsamlinger i hele landet
 
Mødet med Retsudvalget d. 23. januar
Derfor vil vi have afskaffet kørekortsreglen
Torsdag den 23. januar havde Danske Seniorer såkaldt foretræde for Retsudvalget på Christiansborg. Formålet var at forsvare vores ønske om at få afskaffet reglen om, at bilister på 70 år og derover skal til en lægeundersøgelse, hvis de vil beholde deres kørekort.
Danske Seniorer var repræsenteret af formand Jørgen Fischer, fhv. kommunalpolitiker for Socialdemokraterne i Furesø Kommune, Per K. Larsen og aldringsforsker og dr. med. Henning Kirk.
De tre havde både lejlighed til at fremlægge vores synspunkter i kørekortssagen, men også til at svare på spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.
- Det var en meget positiv oplevelse, og vores synspunkter blev taget vel imod, sagde Jørgen Fischer efter mødet.
Danske Seniorer blev blandt andet spurgt ind til, hvad man så skal ty til af forholdsregler for at kunne fange ældre, uegnede bilister ind, hvis reglen virkelig blev ophævet?
- Vi svarede, at vi blot skal gøre som i andre lande! Præcis som i Sverige, Storbritannien, Frankrig og mange andre lande, hvor man ikke har en regel om obligatorisk lægeundersøgelse af bilister på 70+ - og ikke oplever flere ulykker med ældre bilister. Samtidig skal man ikke glemme, at læger jo stadig, som i dag, vil have pligt til at indberette de patienter, som er uegnede som bilister, men som nægter at lægge kørekortet på hylden, til embedslægen, siger Jørgen Fischer.
V, DF, LA og KF mener, at lægetjekket først skal være obligatorisk, når man er 75 år og derover. Det vil partierne fremsætte som et forslag til folketingsbeslutning i februar måned.
- Men vi vil i Danske Seniorer blive ved med at presse politisk på for at få reglen fuldstændig afskaffet, forsikrer Jørgen Fischer.
Som opfølgning på mødet sender Danske Seniorer et brev til Retsudvalgets medlemmer med uddybende bemærkninger.
 
Så er den lille gule håndbog på gaden
Pelelr_E.2014lille.jpg
 
Så er ”Pensionist eller efterlønsmodtager 2014” klar.
Håndbogen er godt redskab for seniorer og efterlønsmodtagere, der ønsker at finde rundt i Lovgivningsjunglen på pensionsområdet. Bogen giver et overskuelig overblik over lovgivningen og indeholder mange konkrete eksempler, som gør det nemt selv at regne ud, hvad man har ret til.

Medlemsforeninger vil i den nærmeste fremtid modtage et eksemplar af håndbogen. Derefter kan I melde tilbage til Hovedkontoret, hvor mange eksemplarer I yderligere ønsker at modtage. Håndbogen er gratis for medlemmerne, foreningen skal bare betale forsendelsen.
Hvis du er personligt medlem kan du få håndbogen på Hovedkontoret i København eller kontoret i Sønder Omme, eller du kan indsende en frankeret svarkuvert (A5, porto 22,50 kr.) til Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.
For alle andre er prisen for håndbogen 40 kr.
 
Danske Seniorer på besøg hos socialminister Annette Vilhelmsen
Den 27. januar var formand Jørgen Fischer og direktør Gerda Klemensen til møde med Socialminister Annette Vilhelmsen. Formålet med mødet var dels en generel information om Danske Seniorer dels en drøftelse af aktuelle emner.
Socialministeren deler vores bekymring for de økonomisk svagest stillede pensionister og ønsker en forbedring af deres vilkår. Vi fik derfor lejlighed til at fremføre ønsket om et højere pensionstillæg. Som netop kommer de svageste til gavn.
Annette Vilhelmsen kunne også berolige os med, at den nuværende regering absolut ingen planer har om at fjerne de såkaldte ”frynsegoder” til pensionisterne.
Derudover nåede vi også at berøre behovet for støtte til Datastuerne
Endeligt blev det slået fast, at vi fremover vil få lovforslag m.v., som vedrører ældreområdet, til høring.
”Alt i alt et meget positivt møde” udtalte Jørgen Fischer efter mødet.
 
Nye ”Spilleregler” for samarbejdet mellem frivillige og kommunerne
Danske Seniorer har deltaget i samarbejdet med Frivillig Forum og de faglige organisationer omkring ”Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige”
Der blev afholdt konference d. 17. januar i IDA i København, hvor der deltog 255 personer fra den frivillige verden, som oplægsholder deltog bl.a. Socialministeren. Danske Seniorer var repræsenteret ved formand Jørgen Fischer og tre medarbejdere.
De nye Spilleregler 2.0 er nu trykt og vil blive sendt ud til samtlige foreninger og klubber i den nærmeste fremtid.
Intentionerne i charteret er gode, men meget overordnede, og spørgsmålet er nu, hvordan charteret omsættes til virkelighed og konkretiseres i en lokal sammenhæng.
 
Info-møder om digital post
Digitaliseringsstyrelsen inviterer alle koordinatorer og undervisere fra datastuerne i Seniorernes Datastuenetværk til informationsmøder om digital post.
Møderne foregår i februar og marts 2014 i følgende byer:
Tønder, Hjørring, Herning, Odense, Roskilde og Næstved
På møderne kan du høre om:
Tidsfrister og regler for tilmelding og brug af digital post
Regler for fritagelse af borgere med særlige behov
Hjælpe-, vejlednings- og undervisningsmateriale
Du kan finde datoerne og tilmelde dig her:
 http://www.it-formidler.dk/informationsmoeder-om-digital-post
 
 
Kredsgeneralforsamlinger i hele landet
Foråret byder på Kredsgeneralforsamlinger i Danske Seniorers 18 kredse.

Du kan lige så godt sætte kryds i kalenderen allerede nu:
5. februar: Kreds Midt/ Vest
24. februar: Kreds Nordsjælland & Kreds Østjylland
14. marts: Aalborg Kreds
17. marts: Randers Kreds, Kreds Trekanten & Kreds Østsjælland
20. marts: Kreds Bornholm
25. marts: Kreds Nord
26. marts: Københavns Omegns Kreds
29. marts: Kreds Vestsjælland
31. marts: Kreds Sydsjælland
7. april: Kreds Sønderjylland
14. april: Kreds Hovedstaden
24. april: kreds Fyn
28. april: kreds Syd/vest
Viborg Kreds og Kreds Lolland og Falster holder Kredsgeneralforsamlinger i april, datoerne er ikke fastsat endnu.
Du kan finde yderligere information om kredsgeneralforsamlingerne på www.danske-seniorer.dk
23. januar 2014 - klik her for fotos
Hostrup Senior fejrede sit 70 års jubilæum med en fest for medlemmerne onsdag aften den 22. januar i Jejsing forsamlingshus. Der var 65 feststemte deltagere og dejlig stemning.
Formand Marie Jensen bød velkommen og gennemgik kort foreningens historie og herunder de navne, den har haft gennem tiderne:
Den startede med at hedde "Alders- og Invalideforeningen for Hostrup Sogn".
Den blev omdøbt i 1967 til "Invalide- og Folkepensionistforeningen for Hostrup Sogn".
I 1976 blev dette ændret til "Hostrup Sogns Pensionistforening".
Ved generalforsamlingen i 2014 ændredes navnet til det nuværende og mere mundrette "Hostrup Senior" - hvilket også stemmer overens med foreningens hjemmeside http//:hostrupsenior.mono.net
 
Der blev sunget et par sange, skrevet af nu afdøde medlem, Gunnar Andersen - samt Tønders nationalsang (nr. 373 i sangbogen).
 
Formanden for Kreds Sønderjylland under Danske Seniorer, Jytte Jensen, Nørre Løgum, ønskede foreningen tillykke med jubilæet og overbragte hilsen og gave fra Danske Seniorer.
 
Og så nød man ellers dagens menu: Klar suppe, Suppekød med tilbehør og til dessert Citronfromage.

Aftenen sluttede med, at der dannedes kreds - hele vejen uden om bordene, og man sang
"Skuld gammel venskab rejn forgo."
 
22. januar 2014 - klik for at se fotos
Hostrup Senior 70 års reception
I dag kl. 10-12 afholdt Hostrup Senior reception i anledning af 70 års eksistens.
Marie Jensen gennemgik i korte træk foreningens historie fra dens første navn til det i år vedtagne og mundrette ”Hostrup Senior”.
Formand Marie Jensen bød velkommen til de cirka 50 gæster, der blev beværtet med kaffe, the, brød, pålæg og en lille en til dem, der havde lyst til det.
Peter Kjer Hansen fra Borgerforeningen holdt tale og overrakte gaver med nøje instruktion om, hvordan man laver ”halve kaffe”.
14. januar 2014 - Generalforsamling - klik her for fotos
Referat fra generalforsamlingen i Æ´Kirkkro.
Formanden bød velkommen til de 45 medlemmer, som var mødt op.
Vi startede med at synge (Spurven sidder stum bag kvist)
Derefter kaffe med boller og småkager.
Inden generalforsamlingen startede mindedes vi vore afdøde medlemmer siden seneste generalforsamling.

Så standse´d på ny et hjerteslag, i døgnets rastløse ilen,
En mund blev tavs – en stol blev tom,
En sjæl fandt freden og hvilen.
Vi bøjer vort hoved for dødens magt, og lover mens dagene rinder,
Skal æret være dit navn, og æret være dit minde.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Bent G. Andersen  blev valgt

2. Valg af stemmetællere: Jens Berndt og Martin Poulsen (valgt).

3. Formanden aflægger beretning: Beretning vedlagt.

4. Kasserer aflægger regnskab: Revideret regnskab vedlægges.

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår navneændring fra
    Hostrup Sogns Pensionistforening til Hostrup Senior, forslaget blev vedtaget.

6. Valg:
Ulla Hansen (modtog genvalg)
Anneliese Bucka (modtog genvalg)
Per Kristiansen (modtog genvalg)

7. Valg af suppl. På valg er  Arne Skriver – modtog ikke genvalg
     i stedet blev Lis Skriver valgt.
     På valg er Anne Marie Poulsen (modtog genvalg)
Afstemning om 1 og 2 suppl.
1. suppleant: Anne Marie Poulsen
2. suppleant: Lis Skriver

8. Valg af revisor:
I stedet for Marie Michelsen blev Flemming Iversen enstemmig valgt.
Som revisorsuppleant  blev Hanne Brodersen valgt.

9.    Eventuelt.
Karen Hansen fortalte om ældrerådet og om vores lille bogcafé.
Herefter spillede vi banko til medbragte pakker.
Til slut spiste vi gule ærter med tilbehør til en pris af 50,00 pr. person incl. drikkevarer.
JEJSING BOGCAFÉ INVITERER
Onsdag den 11. december kl. 15-17 byder bogcaféen på gløgg og æbleskiver - mød op til en hyggelig eftermiddag!
03. december 2013 - klik her for fotos
Adventshygge med vores lokale præst, Katrine Tilma. Menighedsrådet var vært ved kaffebordet, hvor der var masser af hygge og snak.
Tirsdag 12. november 2013 - klik her for at se fotos
Forhenværende præst i Højer og provst i Tønder Provsti, Steen Tygesen,  gæstede pensionistforeningen med foredraget "Min tid som sømandspræst". Det blev en dejlig og underholdende eftermiddag. Steen Tygesen fik på sin 60 års fødselsdag i 2008 stillingen som sømandspræst i havnebyen Hull i England. Selv siger han, at han fik  job som "sømandspræst i nabosognet!" Og sandt nok: Der ligger kun Nordsøen mellem de to sogne.
Dejlige fotos ledsagede foredraget, der tog os til Sømandskirken Hull ved floden Humber på Englands østkyst, hvortil der stadig sejles en lind strøm af dansk smør og bacon. Vi så og hørte om danskeres og udlændinges besøg i kirken, om dens aktiviteter - og især om det at være dansker i udlandet. Danske højtidsskikke bliver meget vigtige for danskere i udlandet. Der var fortællinger om sømandspræstens besøg på danske skibe.
Et dejligt levende foredrag!
EN RIGTIG GOD IDÉ ! - klik her for fotos
Jejsing Borgerforening indviede i dag sin bogcafé på Kærvej 24 ved Jejsing Friskole og Børneuniversiet. Her kan man låne en bog, aflevere sine bøger, så andre kan have fornøjelse af dem. Man kan få en snak med andre borgere. Senere vil der også blive mulighed for at benytte sig af internet og få hjælp til det. Åbent onsdage kl. 15-17.
Tak til Borgerforeningen og Anneliese Bucka
Tirsdag 08 oktober 2013 - klik her for fotos
Pensionistforeningen besøgte genbrugspladsen hos Dansk Affald i Vojens. Det gav et godt indblik og forståelse for genbrug af vores affald - frem for blot at brænde det.
Gamle plastik havemøbler bliver til granulat, der kan genbruges til nye produkter.
Træaffald bliver til spånplader.
Øl- og sodavandsdåser i stakkevis presses og bliver til nye ting i metal.
Der er penge i det - og det er godt for miljøet!
Efter rundvisningen fik deltagerne kaffe og kage - og kunne drage hjem med ny viden.
10. september 2013 - klik her for at se fotos
Hele 20 pensionister mødte op til en tur i Draved Skov, hvor Günther Lorenzen meget levende og engageret fortalte om skoven helt tilbage fra 1100-tallet og frem til idag. Fra at være en kultiveret skov, hvor man tog træ til blandt andet skibsbygning, er området i dag lavet om til "urskov", som får lov til at passe sig selv fuldstændigt. Det ses tydeligt på både træer, skovbund og stier. Stierne kan være ganske ujævne. Det blev til en dejlig lang vandretur i naturen, afbrudt af et ophold på Günthers og Christas smukke gård, der ligger i skovkanten. Dejligt at opleve engagerede mennesker, der virkelig ved noget om naturen!
Vejret var med os, selv om det havde set truende ud flere gange, og der havde været enkelte dryp fra oven. Netop som vi havde afsluttet og takket Günther og Christa behørigt med lidt god vin og havde sat os ind i bilerne, væltede kraftig regn ned. På forunderlig vis sluttede regnen, netop som vi ankom til Øster Højst Kro, hvor dagens middag ventede. En times tid i gemytligt selskab på kroen, og vi drog hjem.
04. september 2013 - klik for fotos
Æ'Unnenlaug slog til igen. Dagens ret var Paëlla, efterfulgt af kage med æbler - UHM! Næste gang er onsdag den 2. oktober, hvor vi skal have hakkebøf med blødsødne løge, augurkesalat à la Eivind. Til desser atter noget med æbler.
13. august 2013 - klik her for fotos
62 medlemmer af Hostrup Sogns Pensionistforening mødtes "Spil og Grill" ved forsamlingshuset i Jejsing. Vejret var ikke det bedste - megen blæst og enkelte regndråber. Men der blev gået til sagen med krum hals i disciplinerne Krolf, Stigegolf, Kongespil, Dart samt Bolsjetælling - og vindere blev fundet i samtlige discipliner.
Derefter var der spisning indendørs, hvor der blev serveret (høflig selvbetjening) grillpølser, salat, kartoffelsalat, hjemmebagt flutes og øvrigt tilbehør. Dertil øl, vand og vin. Og til allersidst kaffe og hjemmebag.
En dejlig eftermiddag og aften, hvor der blev snakket på kryds og tværs, udvekslet meninger, fortalt vitser/historier - måske ikke alle helt sandfærdige; men i hvert fald morsomme!
09. juli 2013 - klik her for at se fotos
34 medlemmer mødtes ved forsamlingshuset kl. 08:15. Dagens mål: Föhr med afgang til Wyk kl. 09:40. Næsten alle nåede med shuttle-bus til færgen, men en halv snes blev agterudsejlet og kom med den næste færge fra Dagebüll til Wyk - der var dog kun 15-20 minutters forskel, så selskabet var snart sluttet igen.
Rundt på øen gik det i bus med en dansktalende guide, som var vældig godt inde i Föhrs historie. Vi så hollandsk vindmølle, kirker, diger og smukke og romantiske landsbyer.
En vældig god Unnen blev det også til med det møreste okse- og svinekød - lækkert! Derefter frugtgrød med flødeskum.
Videre gik det til flere seværdigheder - og en kop kaffe og lækker tort.
Til slut kørte vi til Wyk med gågade og strand, hvor man selv kunne bestemme, hvad man ville: Gå en tur, sidde på stranden - eller måske finde et lille listigt sted, hvor man kunne få sin gane læsket.
Klokken 17:40 med færge fra Wyk til Dagebüll, og en dejlig dag med oplevelser var slut.
06. Juni 2013 - klik her for fotos
Hele 82 deltagere var der til pensionistfrokost i teltet på festpladsen.
Dejlig mad, godt humør, glade mennesker - herligt!
Der blev sunget, snakket og danset - vi havde en dejlig dag!
Torsdag 02 maj 2013 - klik her for at se fotos
I det dejligste solskinsvej tog pensionistforeningen afsted på en hyggelig bustur, destinationen var Kiel, hvor vi skulle sejle på den smukke Kieler kanal med den 100 år gamle hjuldamper FREJA, med kurs mod rendsburg. Ombord fik vi serveret en lækker brunch.
Videre fra Rendsburg til Slesvig, hvor vi var inde og se den flotte domkirke, derfra videre til A.P Møller skolen som blev bygget i 2008, 15.000 kvadratmeter med plads til 550 elever. Her vi fik kaffe og kage, og sluttede af med en rundvisning. En meget vellykket tur, hvori 47 deltog.

Med venlig hilsen, Ulla Hansen

09. april 2013 - klik her for at se fotos
Pensionistfereningen var på tur til Hokkerup, hvor en hollansk familie har lavet et museum med gamle traktorer, biler og motorcykler.
Derfra kørte vi til Sønderjysk Golfklub, hvor vi fik et kæmpestort stjerneskud - UHM det smagte dejligt.
En rigtigt spændende eftermiddag for deltagerne.

Mvh Anna

12. marts 2013 - klik her for fotos
41 pensionister samledes tirsdag den 12. marts kl. 14:30 i æ'Kirkkro i Hostrup.
Dagens oplevelse var Carl Christiansen, der viste sin film om gæssene i marsken og knyttede kommentarer til undervejs.
Det var en herlig oplevelse. C.C. fortalte også om et par kommende projekter - vi glæder os allerede!
13. februar 2013 - tryk her for link til Grænselandsmuseet
FOREDRAGSAFTEN - Grænselandsmuseet
Onsdag den 20. februar 2013 kl. 19:30
i museets café - Pebersmarkvej 4, Rens
Foredragsholder: Jørn Buch, Haderslev
Emne: "Æ natue og æ optugtels" - synnejysk historie og identitet.
Pris for deltagelse kr. 60,- inklusive det "lille" sønderjyske kaffebord.
07. februar 2013 - klik her for fotos
Pensionistforeningen var inviteret til generalprøve på Jejsing Friskoles skolekomedie "Klodshans" -i moderniseret udgave - og det blev festligt og fornøjeligt!
21. januar 2013
Efter generalforsamlingen 15. januar er bestyrelsen sammensat således:
Marie Jensen - formand
Anna Petersen - næstformand og sekretær
Per Kristiansen - kasserer
Ulla Hansen - PR medlem
Kæthe Jønsson - medlem
Willy Poulsen - medlem
Anneliese Bucka - medlem
1. suppl. Arne Skriver
2. suppl. Anne Marie Poulsen
Revisionen består af Maria Michelsen og Martin Paulsen
15. januar 2013 - tryk her for at se fotos
Hostrup Sogns Pensionistforening holdt generalforsamling kl. 17 i æ'Kirkkro.
Efter det blev der serveret gule ærter og hvad dertil hører, bagefter kaffe og vi sluttede med bankospil om medbragte pakker.
Det var en hyggelig aften, hvor 53 var mødt op.

Venlig hilsen, Ulla H.

 
05. december 2012
Æ'Unnenlaug holdt julefrokost på Jejsing friskole i dag - og det var båre glant!
13. november 2012
Pensionistforeningen havde igen besøg af Senior Shoppen i Æ'Kirkkro. Efterårskollektionen blev fremvist. 2 damer og 2 herrer gik mannequin, og det gjorde de flot.
Bagefter kunne man prøve eller købe, og mange benyttede sig af det.
Der var 35 som mødte op til en hyggelig eftermiddag.

Mvh / Ulla.

12. oktober 2012 - klik her for at se fotos
65 pensionister fra Sønderjydsk Kreds - og heraf 27 fra Hostrup Sogns Pensionistforening - deltog i en hygge løvfaldsfest på Øster Højst Kro. 3 retters middag (tarteletter, kamsteg og hjemmelavet is) samt musikalsk underholdning af høj standard plus fællessang - det var hyggeligt!
09. Oktober 2012 - klik her for at se fotos
Hostrup Sogns Pensionistforening havde tirsdag den 9. oktober besøg af Morten Øster fra Støtteforeningen for Landsbyhospitalet HERI (Tanzania).
Morten Øster fortalte særdeles engageret om sit arbejde med og for HERI, der ligger i Kigoma provinsen små 10 kilometer fra Tanganyikasøen tæt på grænsen til Rwanda.
De 34 deltagere fik en fantastisk og berigende beretning med tilhørende fotos om Morten Østers og støtteforeningens arbejde med HERI. En imponerende beretning fra en top motiveret mand.
Et begejstret publikum applauderede Morten Øster efter endt foredrag - og donerede 3.720 kroner, hvoraf de 1.500 var fra pensionistforeningen, medens resten var indsamlet blandt de fremmødte pensionister.
Adskillige af pensionisterne meldte sig ind i støtteforeningen eller gør det snarest.
HERI yder et fantastisk arbejde, og flere vil gerne hjælpe!
Tak for en tankevækkende eftermiddag!
25. september 2012- klik her for at se fotos
Denne gang var vi 14 til stolegymnastik - fin tilslutning!
Og vi får da rørt os, så det vil noget - man forbløffes af og til over at opdage, at "dér var der også en muskel"!
Denne gang blev "De Fem Tibetanere" introduceret. De vil blive udført efter stolegymnastik.
KOM OG VÆR MED!
18. september 2012 - klik her for at se fotos
Stolegymnastik igen-igen
Ved dagens stolegymnastik var der 3 nye ansigter (med tilhørende legemer).
Der blev gået til sagen med krum hals og strakte ben.
Fra og med næste tirsdag (25. september) er der "De Fem Tibetanere" efter stolegymnastik.
Vi starter kl. 10:00
Medbring vand og liggeunderlag!
17. september 2012
Danske Pensionisters generalforsamling

Så blev den første spænding udløst!
Tirsdag d. 11. september 2012 var vi 4 her fra Hostrup Sogns Pensionistforening, der tog hjemmefra kl. 06,30, for at deltage i Danske Pensionisters generalforsamling på Scandic Bygholm Park i Horsens, hvor kaffe og rundstykker ventede os. 550 deltog, heraf 315 delegerede af 484 mulige.
Generalforsamlingen startede med faneindmarch, hvor 38 fanebærere deltog, det var en smuk og rørende oplevelse.
Herefter gik vi til den egentlige generalforsamling, forstander Aage Augustinus fra Rude Strand Højskole blev valgt som dirigent. Formand Arne Rolighed fremlagde en fyldig beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev godkendt, ligesom regnskab for det forløbne år, og budget for det kommende år blev godkendt.
Hovedbestyrelsen havde indsendt forslag om fusion mellem Danske Pensionister, pensionisternes Samvirke og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, forslaget blev godkendt med 238 ja stemmer, 73 nej stemmer, 1 ugyldig og 3 blanke = 75,56 %.
Men forslaget skal jo også godkendes af de 2 andre organisationer, og det besluttes d. 2. og 4. oktober på deres kongresser, men dermed har man ikke en ny organisation, der er mange ting der skal forhandles og bygges op, før alt kører på skinner, og det forventes færdig til foråret, eller måske først til Skt. Hans 2013.
Generalforsamlingen sluttede med foredrag ved stand-upper, fhv. PET-betjent Hugo Mortensen
”Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer”. Hele salen lå flade af grin!
Herefter Afslutning med faneudmarch.

Tak for en lang og dejlig dag – Marie

Skriv en tekst her
11. september 2012 - Klik her for at se fotos
Stolegymnastik startede i dag. Arrangeret af pensionistforeningen og under ledelse af Karin Knudsen.
I cirka 50 minutter arbejdede vi med smidighed, bevægelighed og styrke.
Fremover er der stolegymnastik kl. 10:00 om tirsdagen på Jejsing Friskole - husk at tage en flaske vand med!
06. September 2012
Kalender opdateret
05. september 2012
Stolegymnastik på Jejsing Friskole starter tirsdag den 11. september kl. 11:00
Instruktør: Karin Knudsen
04. september 2012
EDB er atter i gang. Jejsing Friskole, tirsdage kl. 14-16
23. august 2012 - se fotos fra svømmehallen
Livredder Karin Knudsen havde sidste arbejdsdag og går nu på efterløn - tid til andre ting og til Hostrup Sogns Pensionistforening?
14. august 2012 - klik her for at se fotos
Succes avler succes!
Spil & Grill blev en stor succes og var det allerede sidste år! Sidste års succes bevirkede, at der var cirka 75 deltagere i år! Vejret var fantastisk, og der blev gået til spillene med krum hals: Dart, Kongespil, Krolf og Stigespil. Vinderne blev kåret og hjembragte stolte deres gevinster.
Grillen blev tændt i god tid og var klar før tid endda. Grillpølser fra slagteren i Kvickly (de hjemmelavede, naturligvis), hjemmelavede salater, hjemmelavet kartoffelsalat, hjemmelavet flute og andre lækkerier blev fulgt af kaffe og hjemmelavet kage.
Det blev en herlig eftermiddag/aften - og vi glæder os allerede til næste år!
Torsdag den 7. juni 2012 - Klik her for at se fotos
Pensionistforening havde arrangeret frokost. Der var 70 feststemte deltagere, der nød den gode mad, hinandens selskab, et par vovede vitser - og dansen den gik!
04. juni 2012 - klik her for fotos
Hostrup Sogns pensionistforening var tirsdag den 9. maj først til kaffe og kage på Æ`Kirkkro og derefter på gårdbesøg hos Cees Barsingerhorn "Nøjsomhed" i Hostrup. Marion og Cees overtog gården i 1999 og har pt. en medhjælper . Besætningen er på 210 køer, og de har planer om at udvige. En rigtig god eftermiddag hvor 24 medlemmer var mødt op.

Med venlig hilsen / Ulla Hansen

12. april 2012 - klik her for fotos
Pensionistforeningen havde den 10. april besøg af Senior Shoppen, der viste forårs tøj til både damer og herrer. Vi var fire, der gik mannequin - to damer og to herrer. Bagefter blev der både prøvet og solgt tøj, til stor tilfredshed for både købere og sælger. En rigtig hyggelig eftermiddag med stor succes.

Mvh Anna

13. marts 2012 - klik her for fotos
Hostrup sogns pensionistforening havde i Æ`Kirkkro besøg af Forstander Dieter Paul Küssner fra Jaruplund højskole som fortalte og viste ting fra landbokvinden i hverdag og fest fra 1840érne. Det var en god eftermiddag. Der var 28 fremmødte.

Med venlig hilsen / Ulla Hansen

10. januar 2012 - klik her for fotos
Pensionistforeningen afholdt generalforsamling i Æ’Kirkkro - ca. 30 medlemmer mødte op til et dejligt kaffebord med boller, lagkage og småkager, som foreningen var vært for. Herefter generalforsamling, som gik meget fint.
Så blev der spillet banko til medbragte pakker.
Alt i alt en hyggelig eftermiddag, som sluttede kl. 17,30.

Mvh. Anna.

 
13. december 2011 - klik her for fotos
Pensionistforeningen var inviteret til adventsmøde i Æ'Kirkkro, hvor der blev serveret et dejligt kaffebord med lagkage, boller og småkager. Vores præst, Katrine, læste et stykke af H.C. Andersen og Selma Lagerløf, så sang vi nogen julesange, som vores organist, Hans, spillede til. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, som 36 medlemmer nød godt af.
Det var menighedsrådet der stod for det.

Mvh. Anna

22. november 2011
havde vi vores julebanko, som ikke gik helt efter forventning, da der kun kom 78 personer, så det endte med et underskud, så spøgsmålet er om vi skal gøre det igen.

Mvh. Anna

08. november 2011 - Tryk her for at se fotos
Aksel Sønnichsen var inviteret til at fortælle om en tur til Grønland. Han tog os med på en slædetur og en gåtur rundt i byen hvor vi så sygehuset, skolen og mange andre ting. Grønland har jo en meget speciel natur som er rigtig flot, så det var en rigtig spændende eftermiddag.

Mvh. Anna

14. oktober 2011 - Tryk her for at se fotos
Pensionistforeningen var til løvfaldsfest på Øster Højst Kro.
22 medlemmer nød sammen med 53 andre pensionister en dejlig eftermiddag med god mad og dejlig musik fra et 8 mands harmonika orkester.
Det var sønderjysk kreds, der stod for tilrettelæggelsen.

Mvh. Anna

 
11. oktober 2011
Foreningen tog på en halvdagstur til Arrild Ferieby for at se en nyudgravet bunker, der stammer fra 1. verdens krig. Eftermiddagskaffen tog vi på cafeteriet, den var god. derefter tog vi til Rurup Hereford Gårdbutik, hvor der blev købt lidt ind.

Mvh. Anna

13. september 2011 - Tryk her for at se fotos
Pensionistforeningen tog på en heldagstur til Bork Havn, og selvom det var en dag med regn og blæst, mødte 46 friske medlemmer op - det  var super godt.
Vi tog afsted kl 8,00 fra Jejsing med kurs mod H.P. Bork Røgeri og ravsliberi, hvor frokosten og en rundvisning ventede.
Derfra kørte vi til Hygum Hjemstavnsgård, hvor vi fik eftermiddagskaffe og en rundvisning.
Dagen sluttede med en dejlig middag på Øster Højst Kro.
En rigtig dejlig dag  med masser af input.
 

Mvh.  Anna.
 

Tirsdag 09. august 2011 Klik på dato for at se fotos.
Over 40 medlemmer mødtes til spil og grill ved forsamlingshuset.
Krolf-banen blev indviet officielt og på behørig vis med åbningstale og med guldsakseklip.
Der blev udfyldt tipskuponer med 10 ord, hvor man fik 3 muligheder for at vælge den rette betydning. Ingen fik fuldt hus, men mange havde 9 eller 8 rigtige.
Et nyt kastespil med golfkugler på snor blev indviet med meget ihærdighed og til stor moro.
Dagen sluttede med grillpølser i massevis med salater, kartoffelsalat, dressinger, brød og smør - og til sidst med kaffe og kage.
Det blev en livlig eftermiddag og aften med megen snak, vitser og grin! - HERLIGT!
Jow forresten - vi fik da også øl/vand/vin.
09. juni 2011
Pensionistforeningen arrangerede frokost i forbindelse med den årlige byfest. Det var første gang, det blev afholdt, så vi var glade, da 57 pensionister mødte op til en dejlig eftermiddag med god spisning og en svingom. Vejret var jo også med os, da solenskinnede fra en skyfri himmel.

Mvh. Anna.

07. juni 2011
Pensionisterne var til sommermøde i Æ,Kirkkro, hvor der var dækket op med et flot og veldækket kaffebord, som menighedsrådet var vært for. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor der blev sunget og snakket.
15. maj 2011
Pensionisterne var den 12/5 - 2011 på en halvdagstur til Haderslev, hvorfra vi sejlede med Helene til Årø. Ombord fik vi serveret middagsmad på overfarten, den bestod af en lækker dansk bøf med løgsovs, kartofler og agurksalat. Bøffen var på størrelse med et knyttet barneansigt!
Vi fik set lidt af øen ved en lille spadseretur. Fra Årø sejlede vi videre til Årøsund, hvor vi havde en lille halv time til at se os omkring. Derefter gik det tilbage til Haderslev. På tilbageturen fik vi kaffe med kage.
Det var en meget flot tur, da vejret jo også var med os, så 36 medlemmer nød rigtig turen.
Da vi kom tilbage til Haderslev havn var 2 af de store siloer blevet sprængt.
Klik her for at se fotos fra turen.

Mvh. Anna

Torsdag den 28. april 2011
Pensionist-EDB havde sidste dag sammen på Jejsing Skole.
Anna Petersen undersøger mulighed for at fortsætte efter sommerferien, når Jejsing skole er lukket ned af politikerne.
Tak til deltagerne for en hyggelig sæson!

Mvh - Eivind

Tirsdag den 12. april 2011
Pensionistforeningen var på besøg i Sommersted på Elmegård.
Elmegård opdrætter får og Hereford kvæg, så de er selvforsynende med kød. Der er også et forsamlingshus, som bliver passet af ægteparret Lisbeth og Ryon. De er 3. generation. Derudover har de også gårdbutik og eget mejeri, hvor der bliver lavet mange forskellige oste, smør og is.
22 medlemmer startede med kaffe og kage og en sang som bondemanden Ryon spillede harmonika til. En rigtig hyggelig eftermiddag på Elmegård, der er et besøg værd.

Se fotos (klik her)

Mvh. Anna
 

08. marts 2011
Pensionistforeningen havde denne gang inviteret Antoni Andresen til at holde foredrag i Æ'Kirkkro.
Vi startede med medbragt kaffe og kage og en sang.
Toni startede med at fortælle om sine bedsteforældre og sin barndom og ungdom i Jejsing. Han viste billeder af familie og forretningen, som den så ud dengang.
Det var en dejlig interessant eftermiddag som 28 medlemmer nød godt af. Toni sluttede af med at overrække pensionistforeningen en check på 2.000 kroner, som vil blive brugt til hjælp til en hjertestarter, der skal placeres centralt i sognet. Tusind tak til Antoni Andresen!

Mvh. Anna

10-02-2011
Den 10/2 - 2011 var vi inviteret hen på skolen hvor vi oververede 6 klasses komedie som hed "Den slidte appelsin" det gjode de rigtig godt, bagefter fik vi kaffe og kage, det var med vemod, da det måske var sidste gang, da skolen jo nok lukker. 
Tusind tak til skolen og til 6. klasse!

Mvh. Anna

08-02-2011
Pensionisterne var den 8/2 - 2011 i Æ'Kirkkro, hvor Jens Berndt viste billeder fra vores udflugter og vores tur til Sauerland. Det var et dejlig tilbageblik der gjorde indtryk på alle 27 medlemmer som var mødt op. Tusind tak til Jens.

11. januar 2011

Pensionistforeningen afholdt generalforsamling i Æ´Kirkkro. En rigtig hyggelig eftermiddag, der forløb stille og roligt. Der var ingen forandringer, udover at Martin Michelsen blev valgt som dirigent.
Formand og bestyrelse blev enstemmig genvalgt.
Foreningen var vært ved kaffebord med boller, lagkage og småkager.
29 medlemmer spillede til slut banko til medbragte pakker, alt i alt en dejlig eftermiddag.
Vi er også meget taknemmelige for alle sponsorgaver vi fik til vores julebanko
til fordel for en hjertestarter.
Mvh. Anna

14. december 2010

Menighedsråde afholdt adventshygge i Æ'Kirkkro med stort kaffebord. Vores afløser for præst Katrine Tilma læste en lille historie. Vores organist fortalte om deres jul da de var i Amerika.

Det var en både hyggelig og interessant eftermiddag, hvor vi var 38 medlemmer.

God jul og et godt nytår.

/Mvh. fra Anna

09. dcember 2010

Jejsing Skole havde inviteret pensionistforeningen til at overvære generalprøven på 3. klassernes teaterstykke, som hed "Jul i Jejsing". Det handlede om, at Jejsing skole lukker, og da det snart er jul, sender man det største ønske til julemanden om at bevare skolen, for julemanden opfylder alle ønsker!

Det var et rigtig godt stykke, som 12 af vore medlemmer så.

/Mvh. Anna

09. november 2010

Pensionistforeningen havde besøg af Ingolf Haase som fortalte om knappemagerre i Hostrup Sogn. Der var ialt 60 knappemagere, som stammer helt tilbage i 1740 og slutter i 1864. Der skulle i dag stadig være et hus i Jejsing og Rørkær som bliver kaldt knappemagerhuset.

En knappemager kunne dengang ernære en hel familie. Desværre er der kun 6 knapper tilbage, som kan ses på Tønder museum.

26 medlemmer var mødt op til en spændende eftermiddag.

/Mvh fra Anna

12. oktober 2010

33 medlemmer oplevede en dejlig kanalferie i Tyskland og Holland. Aksel Sønnichsen viste kort og fotos fra turen, der varede i cirka 2½ måned - hvor de var heldige kun at have regn en enkelt nat.

De dejlige fotos blev ledsaget af lune kommentarer fra Aksel. Som optakt til foredraget sang vi en kendt Otto Brandenburg melodi - dog med en noget anderledes tekst:

 

HJEMME-HJÆLP ??????

Mel.: Alle sømænd er glade for pi’r ............

.
Alle men’sker går hen og bli’r trætte,
og vi alle bli’r gamle en dag,
og nu drømmer jeg kun om den rette,
lille hjemmehjælper som jeg vil ha’.
Så kommer Susanne, Birgitte og Hanne
og Tove og Anne og Lizzi og kis,
foruden Agnete, Elisa og Grethe
og Annemerete - og Molly og Lis!
.

Det er skønt, man bli’r passet og plejet,
jeg er sådan set med på ideen,
men alligevel så bli’r det for meget,
det var bedst hvis de kun sendte én.
De sender Anita, Sulejma og Vita
og Fatma og Rita og Gudrun og Siv,
foruden Carina, Ramona og Tina,
Malou og Pauline - og Majbrit og Liv.
.

Det kan godt være lidt af en plage,
at de piger konstant skiftes ud.
Jeg har også tænkt tit på at klage,
men så sender de sikkert - en Knud!
Så hell’re Bolette, Charlotte og Mette
og Ragnhild og Jette og Ulla og Beth,
foruden Leonora og Birgit og Dora
og Inge og Thora - og Gry og Jeanette.

 

Det var en dejlig eftermiddag, hvor vi alle kom tørskoede i land.

Tak, Aksel!

/Eivind

07. september 2010

Besøg på Højer Mølle og Højer Hjortefarm.

27 medlemmer tog på hjorte besøg i Emmerlev. Vi startede kl. 15,00 fra forsamlingshuset, kørte til Højer, hvor vi besøgte Højer Mølle. Derefter til Emmerlev hjortefarm, hvor vi først spiste. Blev så kørt med traktor ud for at kigge på hjortene, en meget kold og blæsende tur.

/MVH. Anna

16-20 august 2010

Den 16/8 tog 40 pensionister på en 5 dags tur til Sauerland med Bajstrup Rejse. Vi kørte ned over Bad Segeberg og Lüneburg, som jo er et meget flot område. Kl. 19,00 nåede vi vores mål, Parkhotel Olsberg i byen Olsberg, som lå i et meget flot landskab.

Vi besøgte også Tysklands største bryggeri Warsteiner. Berleburg fik også et besøg, men desværre så vi ikke Prinsesse Benedikte eller Richard, men det var alligevel et besøg værd.

Sauerland er jo i sig selv et meget smukt landskab.

/Mvh. Anna

10. august 2010

Denne dag havde vi en rigtig hyggelig grillaften, som vi startede kl 15,30 med lidt spil og hygge. Derefter spiste vi og lavede nogle gættelege. Vi var ca 45 medlemmer og vejret var med os.

/Anna

03. juni 2010
23 pensionister var på tur til den Kreative Have i Holdtrup mellem Horsens og Odder. Derfra kørte vi til Nordsminde Kro, hvor vi fik en dejlig middag (bøf med løg). Videre til il
Rude Strand Seniorhøjskole, hvor vi fik kaffe og kage og en orientering om, hvad der laves på de forskellige kurser.
/Mvh. Anna
11. maj 2010
Besøg på Gram Slot
31 deltagere var der til dagens udflugt til Gram Slot. Natur- og kulturformidler Michael Schack fortalte engageret og entusiastisk om slottets historie siden istiden og frem til i dag. En fornøjelse at høre på - og velformuleret var det!

Gram Slot er et besøg værd.
Telefon: 7482 0040
E-mail: gramslot@gramslot.dk
Web: www. gramslot.dk

Herunder lidt om Gram Slots historie
Historie, kultur, natur og arkitektur
Den tidligste om af Gram Slot er fra 1231, hvor Gram Slot var en kongsgård med 3-4 bondegår eje af kong Valdemar. Omkring 1470 kommer Gram i slægten Rewentlows eje og på denne tid var Gram blevet et af de større godser i Sønderjylland med op til 90-100 gårde.

Gram Slots historie krydser ofte Danmarkshistorien. I 1659 havde Hans Schack hjulpet kongen ved først at besejre de svenske styrker, som havde belejret København, og derefter som feltmarskal medvirket til at befri det besatte Danmark. Han blev derved en magtfuld og rig mand, og som betaling for sin dåd fik han Møgeltønder Len (i dag kendt som Schackenborg). I 1664 Købte han Gram Slot.
Familien Schack/Brockenhuus-Schack ejede Gram Slot indtil sommeren 2007. Gram Slots historie er fra 1600-tallet præget af denne familie og - ikke mindst - af, at Sønderjylland lå som grænseland mellem den danske kongemagt og de tyske hertugdømmer. En spændende historie med krig og fred, storhed og fald, herskab og tjenestefolk, rige og magre år.

Gram er beliggende i en ådal mellem to bakkeøer. Denne beliggenhed har været afgørende for slottets placering og betydning. I den tidlige middelalder kunne man med borg placeret på en sandbanke omgivet af vand - sådan som Gram Slot ligger i dag - beskytte sig mod farer og kontrollere færdslen i området. Samtidig har ådalen været et oplagt vadested at benytte, også under transporten af varer fra Haderslev til Ribe. En rute der forband Østersøen med Vesterhavet, og dermed gav adgang til resten af Europa. Gram har derfor været interessant at besidde.

Naturen har i det hele taget haft betydning for Gram Slot: Skoven har leveret tømmer til huse, træ til brændsel og grundlag for jagt. Undergrunden har leveret Gram-ler, der er blevet brændt til teglsten. Gram Slot havde eget teglværk indtil 1980'erne. Åen er i 1500-tallet (måske endnu tidligere) blevet dæmmet op, og der har i mange århundreder været møllevirksomhed. I dag er der et elværk i drift, som blev etableret i 1907.

Gram Slots bygninger udgøres af tre fløje, der er bygget over tre århundreder, 1400-, 1500- og 1600-tallet. Slottet har dermed arkitektoniske træk fra middelalder, renæssance og barok.

GRAM SLOT I DAG
Gram Slot er i dag en alsidig virksomhed. Virksomheden består af en kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur og natur, samt af et stort landbrug under udvikling. Landbruget bliver drevet økologisk og består af et kvægbrug med 225 køer med tilhørende markdrift på 800 ha. Fra 1. januar 2010 kan man købe Gram Slots produkter i supermarkedskæden Rema 100.
15. april 2010
Den 13/4 2010 fik 27 medlemmer fortalt om marskens vandmøller og fortællinger
om Grøngård og Lydersholm fortalt af Lorens Hansen. En meget interesant
eftermiddag.
/Anna

Bestyrelsesmøde afholdt 22. marts 2010 - noter herfra:

- Foreningen har p.t. 136 medlemmer

- Ansøgning om støtte til krolf-bane afsendt

- Sommerprogram er klart og på vej i trykken

 

09. marts 2010

Vi havde en dejlig eftermiddag den 9/3 - 2010 i Æ.Kirkkro, hvor Jens og Eivind viste billeder fra vores udflugter i 2009. Minderne fik rigtig snakken til at gå.  31 medlemmer var mødt op!

Tusind tak /Anna

Bestyrelsesmøde afholdt 24. februar 2010 - noter herfra:

- Krolfbane under overvejelse. Bestyrelsen har spurgt boligforeningen og afventer svar.

- Sommerprogram næsten færdigt.

- Vinterprogram 2010/2011 godt på vej.

 

09. februar 2010

Hardy Knudsen fortalte om Demens og Alsheimer, et meget interessant emne, der satte tankerne igang. Han kaldte det " Hjernen din ven og fjende". Der var mødt 35 medlemmer op i Æ'Kirkkro. Det var en tankevækkende oplevelse!

Så tusind tak for det store fremmøde.
/Anna

Generalforsamling 12. januar 2010

29 medlemmer var fremmødt.

Gunnar Andersen blev valgt til dirigent.

Martin Michelsen og Martin Poulsen blev valgt til stemmetællere.

Formanden, Marie Jensen, aflagde en god og fyldig beretning, der blev enstemmigt vedtaget.

Kassereren, Jens Berndt, aflagde revideret regnskab, der blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Niels J. Petersen blev valgt til kasserer efter Jens Berndt, der ikke ønskede genvalg.

Ane Marie Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ulla Hansen blev valgt til bestyrelsen efter Karen Michelsen, der ikke ønskede genvalg.

Karla Jensen og Anne Lise Bucka blev valgt til suppleanter. Anne Marie Poulsen ønskede ikke genvalg.

Marie Michelsen blev genvalgt som revisor.

/Ane Marie

Bestyrelsesmøde afholdt 07. januar 2010 - noter herfra:

- Alle medlemmer til stede.

- Medlemsliste rettet til.

- Regnskab og registreringsbevis til kommunen.

- Danske Pensionister afholder generalforsamling i Horsens 14. september 2010.

HUSK foreningens generalforsamling tirsdag d. 12. januar 2010 og husk at medtage pakke til en værdi af cirka kr. 25,-

10. december 2009

Vi var inviteret til at overvære generalprøven på 3 klasses julekomedie - "Da julemanden vandt i lotto". Det var et meget sjovt stykke og de gjorde det rigtig godt.
Vi var ca. 15 medlemmer, der efter generalprøven fik kaffe og kage.

 

/Anna.

8. december 2009

Ca. 30 medlemmer var samlet til adventsmøde i Æ'Kirkkro, hvor menighedsrådet gav kaffebord.
Katrine læste op af Johannes Møllehave, vi sang nogle julesange og til slut læste Katrine et juleeventyr af Jakob Knudsen. Det var rigtig godt.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.

 

/Anna.

10. november 2009 - noter fra bestyrelsesmøde

  • Turen til Sauerland er ændret. Ny dato: 16-20 august 2010
  • Anna Petersen overtaget PR-funktionen
  • Den landsdækkende pensionistorganisation fik på sin generalforsamling nyt navn: "Danske Pensionister"
  • Ny formand for Danske Pensionister blev Knud Kingo Christensen

10. november 2009

Vi var inviteret af Senior Centret i Tønder for at se huset og høre om deres aktiviteter. Der sker mange ting. Centerleder Inga Benzon fortalte om, hvad de har gang i. Derefter fik vi kaffe og rundvisning. Der var mødt 31 medlemmer fra foreningen. Vi fik en rigtig interessant eftermiddag.

Ane Marie

Tirsdag d. 13. oktober 2009

30 medlemmer var i Æ'Kirkkro, hvor Brøns Harmonika Trio undersholdt med gamle sange, som vi alle kender. Det var en rigtigt god eftermiddag, hvor vi fik sangstemmerne rørt.

Ane Marie

Tirsdag d. 15. september 2009

33 medlemmer deltog i denne halvdags- og aftentur til Haderslev og omegn med bus. Efter rundturen, fik vi fint kaffebord hos Stinne og Richard i deres sommerhus. Derefter en tur til Skamlingsbanken og derfra til TV-Syd, hvor vi så, hvordan de laver TV-nyheder. Efter en god rundvisning i TV-huset gik turen tilbage til Jejsing kl 21:25. En god og vellykket tur, hvor vi (igen) blev klogere.

Ane Marie

Tirsdag d. 8. september 2009

Generalforsamling i den Fynsk/Jydske sammenslutning på Pejsegården i Brædstrup.

Der var mødt 512 medlemmer, herfra var Marie Jensen, Jens Berndt, Anna Petersen, Ane Marie Hansen.

Beretning for 2008 blev oplæst og godkendt, det reviderede regnskab fremlagt og godkendt.

Valg af Revisor blev genvalg. Fastsættelse af kontigent forblev uændret 40,00kr. Navnet blev ændret til Danske Pensionister.
Der skulde vælges ny formand da Olav Mikkelsen har valgt at stoppe. Der var to Kandidater, så der blev valg. Inger Marie Cichosz fik 52 stemmer, Knud Kingo Christensen fik 234 så han blev den ny Formand.
Ane Marie

Tirsdag d. 11. august 2009

Vi var på virksomhedsbegøg hos Lynddahl Plast i Ribe. Vi blev vist rundt på fabrikken af Markus som gav en god orientering om firmaet og deres produkter. Et par gode timer, som 22 medlemmer deltog i.

Så var vi til grill om aftenen på Kærvej 24, hvor vi fik pølser med forskellige salater og tilbehør, derefter kaffe og kage. Som altid en rigtig god aften. Der var 42 medlemmer til grill.
Ane Marie

23. juni 2009 - noter fra Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde hos Kæthe Jønsson.

Alle medlemmer tilstede.

Dagsorden og protokol fra seneste møde godkendt.

Ny medlemsliste udleveret.

Mærkedage gennemgået.

Afholdte arrangementer/ture har været rigtigt gode.

Bankbeholdning og kassebeholdning oplyst.

Fomanden opfordrede til at deltage i sommertræf 4. august i Vamdurp til foredrag med Johnny Engelbrecht "Livet længe leve - også i den tredje alder" og anden underholdning.

Der er god tilslutning til opera sidst i oktober i København.

Forslag til nyt navn (Seniorklub.dk)

Ansøgning til kommune om tilskud til udflugter bevilget.

Vinterprogram under forberedelse.

Tirsdag d. 16. juni 2009 Hallig Hooge

Vi var 47 medlemmer mødt op til en heldagstur til Hallig Hooge. Vi kørte kl.8,00 med Bus fra Jejsing Skole til Schluttsiel.Derfra med Færgen til Hallig Hooge, så med Hestevogn til Stormflodskino,hvor vi så film fra Stormfloderne. Derpå til Museum hvor der var geig på. Så tilbage til restaurant "Friesenpesel" hvor vi fik en god midda med fisk. Kl 14,45 gik færgen tilbage, hvor der var eftermiddagskaffe ombord, vi så mange Sælhunde på turen. Bussen holdt klar til hjemturen, da vi kom i land. En rigtig dejlig og vellykket dag.

/Ane Marie.

Tirsdag den 9. juni

Sommermøde i præstegården

24 medlemmer var mødt op til eftermiddagskaffe i præstegården hos sognepræst Kathrine Thilma. Hun læste om Susse Wolds oplevelser og erindringer omkring hendes moder, Marguerite Viby. Derefter var der fællessang. På grund af regnvejr blev der ikke så meget af at komme i præstegårdens have. Vi havde en hyggelig eftermiddag.

/AneMarie   

Tirsdag d. 5. maj 2009

Vi var 23 medlemmer i bus til Oksbøl Rav museum. Det tager 100 milioner år før harpiks er blevet til rav. Vi så mange fine smykker af forskellige slags, smykkeskrin, store og små stykker Rav. Derefter besøgte vi krigsgravene i mindelunden. På hjemturen fik vi en god middag på Brøns kro.

/Ane Marie

Mandag d. 20. april

Forhenværende fødevareminister Hans Chr. Schmidt underholdt og fortalte, på en humoristisk måde, oplevelser fra sit liv,mest om børn fra hans tid som lærer. Så sang vi indimellem. En rigtig sjov eftermiddag, hvor vi fik rørt lattermusklerne.

Der var 29 medlemmer til mødet.

/Ane Marie.

Bestyrelsesmøde afholdt 13. marts 2009 - Fra mødet refereres:

Medlemskort og lodsedler ordnet.

Sommerprogram næsten færdigt; mangler nogle enkelte priser.

24. marts kursus på Øster Højst Kro ved Annette Schjøler.

8. september Generalforsmaling i Brædstrup.

Næste møde 23. juni hos Kæthe Jønsson-

Torsdag d. 12. Marts 2009

Anna havde arrangeret et orienteringsmøde om en bustur til Sauerland med Bent Lau fra Bajstrup Rejser. 16 medlemmer deltog i mødet.

/Ane Marie

Tirsdag d. 10. marts

27 medlemmer samledes i Æ'kirkkro, hvor Jens Berndt viste film og fotos fra udflugterne i 2008; mest fra Berlin-turen. En rigtig god eftermiddag.

/Ane Marie

Bestyrelsesmøde afholdt 19. februar 2009 - Fra mødet referes:

Generalforsamling i Sønderjysk Kreds afholdes 17. marts på Øster Højst Kro.

Marie og Sønnik Jensen arrangerer julefrokost 2009.

Sommerprogram under forberedelse.

Næste møde hos Jørgen Pedersen 13. marts 2009.

Tirsdag d. 10 februar

Carl Christiansen viste sin film og fortalte om fugle i tøndermarsken, der var stære (sort sol) gæs og mange andre vilde fugle og blomster.

Desuden viste han en ny version fra Noldes landskab.
Det var en rigtig interresant eftermiddag, med mange smukke billeder. Der var 35 deltagere.
/Ane Marie

Tirsdag d. 5. februar

Pensionistforeningen var inviteret i teater på skolen hos 6.-klasserne. De opførte et stykke, der ikke handler om sørøvere, men om os selv - det var rigtig godt. Derefter var der kaffe i SFO. 18 personer fra foreningen deltog.

/Hilsen - Ane Marie

Tirsdag d. 13. januar 2009 Generalforsamling

Diverse beretninger og regnskabsaflæggelse blev godkendt.

Valg blev afholdt. Se bestyrelsens sammensætning efter konstituerende møde i højre spalte.

Bestyrelsen arbejder med planer for aktiviteter for den næste sæson og oplyser, at planen snart er klar.

Torsdag d. 11. december kl. 09,15 i skolen

Generalprøve på 3. kl. julekomedie.

Torsdag d. 4. december kl. 12,00 Øster Højst Kro

Tønder Kredsens julefrokost.

Tirsdag d. 11. november kl. 14,30 Kærvej 24

Bio teknik viste det sidste nye indenfor pulserende magnetfelt-terapi.

20-23 oktober: 4 dage Berlin med bus

Kørte fra Jejsing mandag morgen, kørte et par timer så fik vi rundstykker og kaffe som chaufføren havde med. Fik frokost ved Gudow den gamle grænse overgang, skulle ind og se KZ lejren Sachsenhausen, men den var lukket om mandagen. Så vi kom hen og se et skibshæveværk i Finowfurt på Oder Havelkanalen, skibene blev hævet ca.40 meter op, det var spændende. Var i Berlin ved aftens tide, skulle bo på Park Inn Berlin på Alexanderplatz et hotel på 37 etage, så det var en god udsigt over Berlin.

 

D.21.10

Næste dag skulle vi på den store byrundtur, til Rigsdagsbygningen med den store glaskuppel, og kansler bygningen som også havde Helikopter landingsplads på taget.

Der er også en flot ny bane i det område, men der havde været så meget byggesjusk vinduerne var begyndt at falde ud og meget andet havde det også været, chaufføren var god til at fortælle og finde rundt i byen kunne han også. Der var mange spændende bygninger i Sony centret ved Potsdamer Platz , Så kom vi til Kurfysten Damm hvor Gedæchtniskirche ligger som blev bombet under krigen, og der er bygget en ny ved siden af.

Derefter inde og se ”Haus Am Check Point Charlie” det var spændende og se hvor opfindsom de havde været for at kunne flygte fra øst Berlin vest, vi havde set meget den dag så tilbage til hotellet til en god aftensmad der manglede ikke noget.

 

D.22.10

Den dag skulle vi på Museum, som fortæller Berlin 800 års historie i billeder og plancher, da kunne vi godt havde brugt en guid så havde vi fået lidt mere ud af det, og efter at vi havde fået frokost besøgte vi det nye monument for Jøderne som ligger bag Rigsdagsbygningen det var jo mange beton klodser i forskellige højder

Efter aftensmaden var vi en tur i Fjernsynstårnet det var i en højde af 203 m. så det var en flot udsigt ud over Berlin.

 

D.23.10

Nu var det hjem rejse dag kørte først til Brandenburge Tor og det var flot solskin, så til Sachsenhausen var nazistisk KZ lejr fra 1936 – 1945 den husede mere end 200.000 fanger fra 47 lande, vi havde ikke for meget tid men sådan er det. Chaufføren havde bestilt var mad på hjemvejen, så havde vi jo fået ,når vi kom hjem. Var hjemme ved 19.00 tiden, og det havde været en rigtig god tur; alle var godt tilfredse.

/Jens Berndt

Tirsdag d. 14. oktober kl. 14,30 i Æ’Kirkkro

Frede Gotthardsen holdt foredrag om Goa i Indien – og kastesystemets tyranni

TEMADAG onsdag 17. september kl. 09.30 Øster Højst Kro

Tirsdag den 9. september

Fra Hostrup Pensionistforening deltog Jens Berndt, Anna Petersen og Ane Marie Hansen samt formanden, Marie Jensen, der kort beretter følgende:

- Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år godkendtes.

- Det reviderede regnskab for det forløbne år godkendtes.

- Budget for det kommende år fremlagdes til orientering.

- Forslag til nyt navn for sammenslutningen diskuteredes. Man vedtog at udsætte en eventuel ændring, idet det næste forslag var at sammenlægge alle pensionistforeninger til én stor forening i Danmark. Det første forslag er derfor afhængigt af vedtagelse/forkastelse af det andet.

- Kontingent forblev uændret.

Tirsdag den 2. september – heldagsudflugt til

Varde Miniby og Tambours Have

På denne tur var der ca. 25 deltagere, som fik en dejlig dag.

Tirsdag den 12. august

26 medlemmer tog på tur i egne biler til Bov Museum, hvor vi startede med kaffebord. Herefter gik alle rundt på egen hånd. Her var samlet mang, gamle landbrugs- håndværks- og husholdningsmaskiner samt en interessant udstilling i den "gamle" hovedbygning. Vi var tidligt færdige med museet, og så var der en der foreslog os at se Bov kirkegård. Den er anlagt i etager og meget flot.

Kl. 18 samledes 48 personer til en hyggelig afslutning på en god dag med grill på Kærvej 24. /Marie

10-06-2008

Halvdagstur til Mandø.

Det var en utroligt dejlig tur - hvor fik vi dog meget for pengene! En herlig tur ad Ebbevejen på udturen gennem vadehavet. Kaffe/te og kage på Mandø Kro, hvor værten fortalte om Mærsk Møller og fine vine, og om Dronning Margrethes besøg ugen før.

Erling Hansen og hans søn, Jeff, fortalte dels om Mandø i gamle dage og nu, samt om naturen på øen og i vadehavet.

Det var en skøn dag - godt nok med rigelig vind - men også med sol, og med et særdeles interessant indhold.

Tak for endnu en dejlig tur!

13-05-2008

Besøg hos Arla i Taulov.

En særdeles veloplagt og velformuleret besøgsguide, Eigil Rasmussen, gav os et indblik i Arlas produkter - og især omkring ost, som bliver produceret i Taulov. Eigil Rasmussen gjorde det med sin levende fortællemåde til meget interessant oplevelse.

Tak for en dejlig dag!

BESTYRELSE 
Willy Poulsen
Formand
Tlf.: 7473 4534
E-mail:
mwpoulsen51@gmail.com

Anna Petersen
Næstformand, Sekretær
Tlf.: 7473 4384
E-mail: annamus46@yahoo.dk
Per Kristiansen
Kasserer
Tlf.: 7473 4404
E-mail: perogrie@gmail.com
Anneliese Bucka
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 7473 4312
E-mail: anneliese@mail.dk
Ulla Hansen
PR
Tlf.: 7473 4571
E-mail: ullahansen1947@gmail.com
Kæthe Jønsson
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 7473 4049

Web-Master:
forkantsdanmark@gmail.com

Eivind Bo Sørensen

Hostrup Sogns Pensionistforening v/Marie Jensen, Hostrupvej 16, Jejsing, 6270 Tønder - E-mail: hostrupvej16@gmail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net